Find vejledninger for industrifiskeri, konsumfiskeri, ålefiskeri og meget mere.

Landigspligt og discard forbud

Vejledning til Østersøen 2022

Vejledning pelagisk fiskeri 2022

Vejledning Nordsøen, Skagerrak og Kattegat 2022

Pointvejledning

Vejledning om anvendelsen af reglerne om point ved alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen

Industrifiskeri

Alle farvande. Landingsmeldinger i E-logbogen

Alle farvande. Landingsmeldinger på Fiskeristyrelsens hjemmeside

Konsumfiskeri

Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Landingsmeldinger i E-logbogen.
For fartøjer over 12 meter

Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Landingsmeldinger i E-logbogen.
For logbogspligtige fartøjer op til 12 meter

Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.
Landingsmeldinger på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
For fartøjer over 12 meter

Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.
Landingsmeldinger på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
For logbogspligtige fartøjer op til 12 meter

Østersøen. Landingsmeldinger i E-logbogen

Østersøen. Landingsmeldinger på Fiskeristyrelsens hjemmeside

Vejledning til krav om bundtrawlredskaber i Kattegat fra 3. juni 2020 (opdateret)

Mærkning og afmærkning af redskaber

Vejledning om mærkning og afmærkning af fiskeriredskaber

Laks og Havørred

Østersøen. Landingsmeldinger i E-logbogen

Østersøen. Landingsmeldinger på Fiskeristyrelsens hjemmeside

Ål

Alle farvande. Landingsmeldinger i E-logbogen

Alle farvande. Landingsmeldinger på Fiskeristyrelsens hjemmeside

Opdatering af den elektroniske logbog

Direkte fra Fiskeristyrelsens hjemmeside

Ved hjælp af USB-stik

Sådan udfylder du en landingserklæring

I den elektroniske logbog

I papirlogbogen

Generel hygiejne og vedligehold

Generel hygiejne og vedligehold

Fødevarestyrelsens vejledning for håndtering af rogn ombord på fartøjer 

Isning og håndtering

Isning og håndtering

Sælskadet fisk

Registrering af sælskadet fisk

Fritagelse fra aktivitetskravet som følge af generationsskifte

Vejledning om fritagelse fra aktivitetskravet som følge af generationsskifte

Ansøgningsskema afvigelse fra aktivitetskravet og udlejeloftet som følge af igangværende generationsskifte

Generationsskifteerklæring 10 %

Generationsskifteerklæring 20 %

Særlige lokale regler 

Du kan læse om særlige lokale regler her