Bilag 6 nr. 11 meddelelse - nedsættelse af kystfisker-rationen for brisling i Østersøen med virkning fra 1. februar 2021

Publiceret 29. januar 2021

Idet den afsatte mængde af brisling i Østersøen til kystfisker-rationsfiskeri ikke svarer til antallet af deltagende fartøjer i februar måned, nedsættes kalendermånedsrationen med virkning fra 1. februar 2021 til 30 tons. pr. kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. januar 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.