Bilag 6 nr. 65 meddelelse om ophævelse af kalendermånedsrationen for fiskeri af rødspætte i Skagerrak og Østersøen på FKA-rationsvilkår

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. november 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Idet det skønnes, at de til FKA-rationsfiskeri afsatte mængder af rødspætte i Skagerrak (3AN) og Østersøen (3BCD-C) ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, ophæves de fastsatte kalendermånedsrationer for disse kvotearter.

Rødspætte i Skagerrak

Med virkning fra 1. november 2021 ophæves den gældende kalendermånedsration for fiskeri af rødspætte i Skagerrak på FKA-rationsvilkår. Der gælder således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri af rødspætte i Skagerrak på FKA-rationsvilkår.

Rødspætte i Østersøen

Med virkning fra 1. november 2021 ophæves den gældende kalendermånedsration for fiskeri af rødspætte i Østersøen på FKA-rationsvilkår. Der gælder således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri af rødspætte i Østersøen på FKA-rationsvilkår.